Muppet Stars е уникален начин за сплотяване на екипите, които ще изработят и управляват кукли с гигантски размери. Заедно със своите творения всеки екип ще бъде поставен пред изпитания и провокативни задачи.

NoFrames_muppet_stars_teambuilding